Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

Настава током ванредне ситуације

15.03.2021.

Обавештење за родитеље, ученике и наставнике

28.11.2020.

Нове мере за организацију рада школе

ДОПИС ШКОЛАМА

06.11.2020.

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID у школама

Препоруке школама за поступање у случају COVID код ученика или запослених

22.09.2020.

Допис - употреба визира

Контакт телефони института, завода за јавно здравље

17.09.2020.

Допис школама

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Критеријуми за поступање у случају појаве COVID 19 у школама

24.08.2020.

План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Формат оперативног плана основне школе

Формат месечног извештаја о раду основне школе

Оперативно планирање и извештавање - Допис Министарства

19.08.2020.

Организовање и остваривање наставе у основним школама у школској 2020/21. години НОВО!

14.08.2020.

Изјашњавање о похађању наставе - ИЗЈАВА РОДИТЕЉА

13.08.2020.

Пажљиво прочитати све дописе!

Организовање и остваривање наставе у основним школама у школској 2020/21. години

Закључак кризног штаба

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

 Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи

________________________________________________________________________________

Пример оперативног плана рада наставника

Извештај школа - активности према упутству

(КЛИКОМ НА ПОДВУЧЕН ТЕКСТ ПРЕУЗЕЋЕТЕ ШАБЛОН)

________________________________________________________________________________

19.03.2020.  21.11 часова

Допис за школе - Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

________________________________________________________________________________

19.3.2020. 9.13 часова

OBAVEŠTENJE U VEZI UPISIVANJA ČASOVA I VOĐENJE EVIDENCIJE U EL. DNEVNIKU (sve komentare šaljite u poruci konkretnoj osobi) - Ovo su zaključci na osnovu mog telefonskog razgovora sa DUŠICOM MLADENOVIĆ.
  1. Ne upisujte dvočase kao nadoknadu
  2. U elektonskim dnevnicima upisujte časove po redosledu iz starog rasporeda.
  3. Pošto će biti nastave na RTS 3 i u subotu, to u el. dnevniku evidentirajte kao RADNU SUBOTU (nadoknada za ponedeljak), jer ubuduće neće biti nastave subotom.
  4. Što se tiče nastavnih jedinica, upisujete nastavne jedinice sa RTS 3 i nastavne jedinice koje radite sa decom preko interneta (trudite se da te nastavne jedinice budu po važećem nastavnom planu i programu)
 • Razredne starešine imaju opciju u el. dnevniku da dodaju OPERATIVNE PLANOVE na nivou razreda
 • Vodite računa da po rasporedu časova, tako i opterećujete decu, nemojte da im dajete više u odnosu na vaš PLAN za tekuću nedelju.
 • Obavezno šaljite NEDELJNE OPERATIVNE PLANOVE do nedelje za narednu nedelju i IZVEŠTAJE za prethodnu.
 • Iz zadnjeg dopisa PRILOG 2 se šalje ŠKOLSKOJ UPRAVI do SVAKOG PETKA u nedelji.
 • OBAVEZNO se prijavite na ONLINE seminar MICROSOFTA (linkovi su na sajtu naše škole), jer mi je rečeno da će se to pratiti od strane ŠO za nekoliko dana dok se nastavnici uhodaju u rad.
NADAM SE DA SU VAM SADA NEKE NEDOUMICE JASNIJE! Ukoliko sam nešto propustio, pišite u privatnoj poruci da ne zatrpavamo CHAT.

________________________________________________________________________________

19.3.2020. 8.14 часова

MICROSOFT ПЛАТФОРМА  - НАСТАВА НА ДАЉИНУ (ВАЖНО!!!!)

Распоред обуке можете преузети ОВДЕ и на линку из документа да приступите обуци у одређено време.

________________________________________________________________________________

18.3.2020. 13.43 ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ И УЧИТЕЉЕ

Поштоване колеге,

С обзиром да једана стигло ново детаљније упутство Министарства просвете ја вас молим да исто пажљиво прочитате јер разјашњаванеке недоумице : како се уписују часови, како се води евиденција, како се ина који начин прати напредовање ученика и какоће се и на основу чега ученици оцењивати. Такође, је послата и форма обрасца за недељни оперативни план па ћемо се препорученог обрасца и ми придржавати.  Данијела Стефановић ће у току дана, поунити за пример, један образац недељног оперативног плана и поставити га у групу учитељи да би вам олакшла рад,  а ви исти прилагодити вашем одељењу, вашим ученицима и вашем начину рада у овим условима који се несумљиво разликују код свих вас. Уколико неко од предметних наставника жели на исти начин може да помогне колегама. 

Такође,је стигао и образац за извештавање  који се односи на целу школу као што су неки од вас приметили. Не постоји други начин да добијемо обједињене податке сем преко одељењских старешина којиће тај исти обрасац попунити свако за своје одељење, а ми ћемо обједињене податке прослеђивати даље, исто  као и обједињене опертаивне недељне планове за целу школу.

Због тога вас молим да се придржавате рокова за попуњавање образаца јер пуно времена треба да сеподаци на нивоу школе среде и обједине.

Подесећам вас да је рок за попуњавање извештаја субота, аоперативног недељног плана недеља, слањем на мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

                                                                             Стручни сарадници

________________________________________________________________________________

18.3.2020. 12.08

Обавештење у вези НЕДЕЉНИХ  ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА

Пример оперативног плана рада наставника

Извештај школа - активности према упутству

Додатна упутства о настави на даљину

________________________________________________________________________________

18.3.2020. 8.56

ОБАВЕЗНО ПРАТИТЕ ОБАВЕШТЕЊА У ЕС ДНЕВНИКУ

Молим све колеге да редовно прате обавештења у ЕС ДНЕВНИКУ, конкретно, видео сам упутство како да постављате недељне планове у ес дневнику. То је нова опција која је отворена. Ово обавештење је од 12.3.2020.

________________________________________________________________________________

17.3.2020. 21.00

Обавештење у вези недељних планова и извештаја

Што се тиче недељног оперативног плана, који сте у обавези да пишете у складу са упутством Министрства просвете, науке и технолочког развоја, инструкције су следеће:

 • План пишете на недељном нивоу и шаљете га за наредну недељу до недеље
 • Извештај за претходну недељу такође шаљете до недеље
 • План и извештај пишете у обрасцима постављеним на сајту (у заглавље ове странице) и шаљете искључиво на мејл намењен за то This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • У план упишите и предвидите часове по распореду РТС-а без навођења наставне јединице (распоред програмске шеме имате на https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php )
 • Планом предвидите и часове за ваш предмет и наведите наставну јединицу  водећи рачуна о оптерећености ученика, што практично значи да би требало да рачунате и часове реализоване преко РТС-а.

________________________________________________________________________________

17.3.2020. 18.15h

Што се тиче уписивања часова, моја препорука је да уписујете часове у зависности од материјала који им шаљете да раде. Уколико се тог дана приказује садржај на РТС-3 обавезно уписати назив те наставне јединице. Наставне јединице које ученике очекују у наредном периоду уколико не можете никако да им објасније ОНЛАЈН, онда се држите неке наставне јединице коју су већ обрађивали а која ће им значити за наредни разред.

Часове слободних активности, допунске и додатне наставе не треба уписивати јер је ванредно стање.

Базирајте се на рад да деца што лакше схвате будуће наставне јединице а да се не направи велики раскорак у знању између садашњег и будућег разреда.

Милан Динић, директор

_________________________________________________________________________________