Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Портфолио наставника

 

 1. Радна биографија
  • Подаци о образовању
  • Радно искуство и звање
  • Страни језици
  • Информатичка писменост
  • Списак објављених радова
  • Аутор или коаутор
  • Чланство у домаћим или међународним стручним организацијама
  • Награде
  • Студијске посете
  • Квалификације, звање, вештине које наставник поседује и сматра важним за овај посао
 2. Стручно усавршавање
 3. Годишњи лични план професионалног развоја
 4. Извештај о стручном усавршавању и напредовању
 5. Лична професионална филозофија
  • Пише се у облику есеја и треба да садржи: писан у првом лицу једнине, зашто образујем и васпитавам ученике, који су моји циљеви, које метод примењујем ради остваривања циљева, да ли су се моја професионална филозофија и ставови мењали током времена.
 6. Самопроцена – ефекат рада
 7. Спољашња процена ефеката рада
  • Извештаји педагога, психолога, директора