Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Поштовани родитељи, 

у циљу боље комуникације за предметним наставницима или учитељима, молимо Вас да контактирате одељењске старешине или учитеље како би добили инструкције за УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ. То подразумева да ћете бити укључени у неке од друштвених мрежа (вибер, фејсбук груа... где ће бити укључени и наставници свих предмета) како би брже добијали инструкције. Уколико немате могућност коришћења интернета и друштвених мрежа, договорите за наставницима даљи начин обевештавања и комуникације.