Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

Међународна акција „Дан интелигенције“ у Прћиловици

Dan inteligencijeМеђународна акција „Дан интелигенције“ покренута је са идејом да се обележи 1. октобар као дан оснивања MENSE. С обзиром да знамо колико је битан развој интелигенције код деце, решили смо да подстакнемо њихово мисаоно ангажовање на занимљив начин и уједно учествујемо у овом пројекту. Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Прћиловици (учитељица Анђела Стојановић) учествовали су под слоганом „Полигон реши -интелект поспеши!“ и прославили су Дан интелигенције решавајући задатке на такозваномDan inteligencije 1 полигону.                                                                                                                                                                                                                        

Полигон се састојао од разноврсних задатака (игре меморије, квиза знања, асоцијације, занимљивих математичких задатака) који су били повезани са знањем из наставних предмета. Након решавања задатaка ученици су добили награде и слушали кратко предавање о важности развијања интелигенције.

Више о томе можете погледати на следећем линку:

  https://sway.office.com/IHMLoza5Rw7fpOeA?ref=Link