Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Основно образовање одраслих

Извештај са обавезног стручног усавршавања за запослене у образовању одраслих

Године 2012. у нашој школи почиње са радом Основно образовање одраслих (ООО). Са наставом се креће од 1.октобра и траје до 24.јуна. Распусти прате основну школу. Настава се изводи у три циклуса у поподневној смени (од 15:30 до 18:00) у матичној згради наше школе. Тренутно, колектив ООО чини тринаест наставника и андрагошки асистент.

Први циклус – предмети и наставници: Српски језик, Математика, Дигитална писменост (Милош Петровић), Енглески језик (Бранимир Ђорђевић), Основне животне вештине.

Учитељ: Дејан Богосављевић.

Други циклус – предмети и наставници: Српски језик (Мила Поповић), Математика (Игор Ђорђевић), Дигитална писменост (Даниел Петровић), Енглески језик (Бранимир Ђорђевић), Биологија ( Марија Младеновић), Историја (Јасмина Радовановић), Географија (Андрија Цветковић), Физика (Сашка Павловић), Хемија (Радица Ињац), Одговорно живљење у грађанском друштву (Јелена Марковић), Предузетништво ( Јелена Марковић).

Трећи циклус – предмети и наставници: Српски језик (Мила Поповић), Математика

(Игор Ђорђевић), Дигитална писменост (Милош Петровић), Енглески језик (Бранимир Ђорђевић), Биологија (Марија Младеновић), Историја (Јасмина Радовановић), Географија (Јелена Марковић), Физика (Славиша Марковић), Хемија (Радица Ињац), Одговорно живљење у грађанском друштву (Јелена Марковић), Предузетништво (Радица Ињац), Примењене науке (Радица Ињац).

Право на ООО имају полазници старији од 15 год. Тренутно, у првом и трећем циклусу имамо по 17, у другом 19 полазника