Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Одељење у Лужану

Основна школа у Лужану почела је са радом 1922. године, тада се школа као установа одвојила од школе у Тешици. По запису из 1922. године похађање школе почело је још 1902 године.У то време су само просвећенији људи слали своју децу у школу. У то време истицао се својим радом као и културно просветним утицајем у селу учитељ Часлав Динић.

                Пред почетак школске 1923/24. године за учитеље у Лужану постављени су Борисав П. Живадиновић који је био и управитељ школе и Персида Б. Живадиновић. Они су премештени из Кочана, округа Брегалничког. Борисав Живадиновић је био родом из Тешице.[1]

                У школској 1929/30. години била су 2 одељења и 2 учитеља са 127 ученика. Учитељи су били  Динић С. Часлав и Динићка Ч. Даринка.

                У школској 1931/32. Години учитељ Часлав Динић предавао је у 3. И 4. Разреду, док је учитељица Даринка Ч. Динић предавала у 1. и 2. разреду.

                У школској 1932/33. години школа је имала три одељења. Веронауку је предавао парохијски свештеник Лазар Таушановић.

                Учитељица Загорка Т. Поповић из Ораовице, среза лесковачког, бановине вардарске, премештена је у Лужане одлуком министра просвете О.н бр. 94128 од 05.12.1932. године.

На основу акта Црквеног суда Епархије нишке ЦС Бр. 7089 од 27. априла 1936. године, архијерејски намесник алексиначки прота Бранислав Коруновић поднео је извештај о прегледу реализације верске наставе у школама алексиначког намесништва у школској 1935/36. години. За школу у Лужану наводи се да има три одељења.

                Прво одељење: 1. разред - 25 ученика и 31 ученица и 4. разред - 20 ученика и 19 ученица. Наставник је Сава Ђорђевић.

                Друго одељење: 2. разред - 24 ученика и 17 ученица. Наставник је Загорка Поповић и

                Треће одељење: 3. разред - 21 ученик и 19 ученица. Наставник је Даница С. Ђорђевић.

                Веронауку је предавао парохијски свештеник Лазар Таушановић. Успех из веронауке је утврђен оценом 3.

                Учитељица Ницић М. Јелена, из Сикола, среза крајинског, бановине моравске премештена је 01.07.1939. године у Лужане.

                Учитељ Ницић Ц. Милош, из Сикола, среза крајинског, бановине моравске премештен је 01.07.1939. године у Лужане.

На крају школске 1939/40. године била су 3 одељења у којима је било 153 ђака, 73 ученика и 80 ученица. Радила су 4 наставника, 2 учитеља и 2 учитељице.

Према извештају Начелства среза моравског које је потписао школски надзорник Петар З. Јовановић упућеног Архијерејском начелству алексиначком  26.12.1942. године у Лужану, општина лужанска, има 2 одељења и 2 учитеља. Учитељи су били Даница С. Ђорђевић и Загорка Т. Поповић. Веронауку је предавао свештеник Лазар Таушановић.

Прве податке о учитељима у послератном периоду имамо тек из школске 1946/47. године када из сачуване уписнице сазнајемо да су 1. одељење чинили ученици 1. разреда са којима је радио учитељ Обрен Живић. Имена осталих учитеља нису позната.

Школске 1949/50. године 1. одељење чинили су ученици 1. разреда са којима је радила учитељица Видна Шундрић,

Учитељица Видна Шундрић је школске 1950/51. године радила у 1. одељењу кога је чинило 17 ученика 1. разреда и 18 ученика 2. разреда.

Школске 1952/53. године у 1. разред уписана су 8 детета рођених 1945. године. Учитељ и управитељ школе био је Душан Милосављевић.

Школске 1953/54. године била су следећа одељења и наставници:

  1. одељење чинила су 16 ученика 1. разреда и 22 ученика 3. разреда – учитељ Душан Милосављевић,
  2. одељење чинила су 6 ученика 2. разреда и 14 ученика 4. разреда – учитељица Нада Милосављевић,

Школске 1954/55. године била су следећа одељења и наставници:

  1. одељење чинила су 33 ученика 1. Разреда, 18 дечака и 15 девојчица – учитељица Нада Милосављевић,
  2. одељење чинила су 14 ученика 2. Разреда и 10 ученика 3. Разреда – учитељ Драгољуб Величковић,
  3. одељење чинила су 22 ученика 4. Разреда, 8 дечака и 14 девојчица – учитељ Душан Милосављевић а потом учитељица Мила Костић.

Школске 1955/56. године била су следећа одељења и наставници:

  1. одељење чинила су 33 ученика 1. разреда – учитељ Обрен Живић[2],
  2. одељење чинила 30 ученика 2. Разреда, 18 дечака и 12 девојчица – учитељ Драгољуб Величковић, управитељ школе. У школу уписана 23 детета рођених 1948. године.

Школске 1956/57. године била су следећа одељења и наставници:

  1. одељење чинила 32 ученика 3. разреда 19 дечака и 13 девојчица – учитељ Драгољуб Величковић,

За школу дорасла 30 детета рођених 1949- и 1950. године. Управитељ Д. Величковић. У Лужану је радио и учитељ Обрен Живић.

Као самостална четвороразредна школа радила је све до 1957. године када улази у састав Осморазредне основне школе у Житковцу. Школа има дугу традицију из које је изашло пуно учених људи.

 

[1] Персонални лист Борисава П. Живадиновића.

[2] Живић Обрен је рођен 9. марта 1921. године у Алексинцу од оца Александра, кројача и мајке Христине. Завршио је Учитељску школу у Алексинцу 1941. године. Непосредно пре полагања стручног испита 1944. године при Учитељској школи у Алексинцу радио је у селу Галибабинац, Срез сврљишки, општ. Сврљиг.