Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

КОНТАКТ

www.zitkovac.edu.rs

Школска мејл адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Контакт телефони:

018-887-055 (Житковац)

018-846-440 (Прћиловица)

018-886-072 (Моравац)

018-887-087 (Горње Сухотно)

018-4841-000 (Лужане)

018-4841-390 (Нозрина)

Рад са странкама / родитељима / старатељима:

Директор - сваког радног дана од 8-10 часова

Секретар -  - сваког радног дана од 8-10 часова

Стручна служба -  - сваког радног дана од 8-10 часова

Административни радник  - сваког радног дана од 8-10 часова

Шеф рачуноводства  - сваког радног дана од 8-10 часова

Библиотека - сваког радног дана од 8-10 часова