Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Пројекат „ИКО Клуб – Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму”

Уз подршку Фондације за отворено друштво, Национална асоцијација родитеља и наставника и Центар за образовне политике, реализују пројекат „ИКО Клуб – Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму”.

Циљ овог пројекта јесте јачање интеркултуралне димензије образовања у основним и средњим школама у Србији –јачање отворености према културним различитостима и јачање интеркултуралних вредности као што су толеранција, солидарност, антидискриминација – кроз активности образовних институција и Клубова наставника и родитеља у различитим градовима у Србији.
У пројкетне активности се укључило деветнаест установа, са идејом да у међусобном партнерству напишу и реализују мале пројекте који ће допринети у друживању и оснаживање школа и породица за спровођење заједничких пројектних активности које имају за циљ увођење и јачање интеркултуралних активности у образовно-васпитни рад (наставне и ваннаставне активности), прикупљању примера добре праксе која подстиче интеркултурално учење, упознавање и заједничке активности етнички различитих школа, породица, локалне заједнице и промоција примера добре праксе интеркултуралног образовања.
У овај пројекат су се укључили: Клубови родитеља и наставника из Чачка, Новог Пазара, Суботице, Београда, Ниша, Сечња, Лесковца, Зрењанина, предшколска установа „Winnielend” из Суботице, ОШ „Братство јединство” из Врбаса, Техничка школа Кикинда, ОШ „Слободан Пајић Баја” из Пећинаца, ПУ „Колибри” из Бача, ПУ „Бошко Буха” из Инђије, ОШ „Здравко Гложански” из Бечеја, ОШ „22. октобар” из Сурчина, ОШ „Вук Караџић” из Житковца и ОШ „Горња Јабланица” из Медвеђе.