Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА У СРБИЈИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ

ПРЕМОШЋАВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЈАЗА У СРБИЈИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈУ ДЕЦУ – ОСНИВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ДИГИТАЛНИХ БИБЛИОТЕКА И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ШКОЛАМА И УЧЕНИЦИМА

 

Пројекат, који се реализује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Европске уније и УНИЦЕФ-а, има за циљ да спречи дигитални јаз и подржи квалитет образовања за ученике из осетљивих група у Србији у контексту КОВИД-19 пандемије. Активности пројекта су усмерене на јачање компетенција 900 запослених у 30 основних школа које похађа велики број ученика ромске националности, ученика из сиромашних породица и других ученика из осетљивих група и свих педагошких асистената у Србији да подрже ученике из осетљивих група у учењу на даљину и на повећање квалитета образовања за све ученике. У оквиру пројекта ће се реализовати обуке намењене унапређењу педагошких, психолошких и дигиталних вештина запослених у споменутим школама и основаће се 30 образовних дигиталних библиотекаи клубова за учење. Циљ образовних дигиталних библиотека је да се кроз набавку око 2000 уређаја и успостављање јасних протокола њиховог коришћења, осигура потпун обухват ученика из осетљивих група учењем на даљину, док ће наставници и педагошки асистенти у оквиру клубова за учење пружати додатну образовну подршку ученицима којима је потребна. Укључене школе ће добити грантове за опремање клубова за учење и друге пројектне активности.