Ратка Јовића 10,
Житковац, 18216

018-887-055
oszitkovac@mts.rs

СЕКРЕТАР/Secretary

Мирјана Марковић, дипломирани правник