Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Спортска секција

Спортску секцију у ОШ " Вук Караџић" у Житковцу чине:

координатор професор физичког и здравственог васпитања Бојан Тодоровић,

професори физичког и здравственог васпитања Марко Милошевић и Душан Николић и сви ученици наше школе који су заинтересовани за спорт и спортска такмичења у оквиру школског спорта.

ЦИЉЕВИ:
- додатна едукација ученика везана за спорт који су изабрали
- вежбање са ученицима на напреднијем нивоу техничко-тактичких елемената спортова
- припрема екипа за међушколска такмичења

НАЧИН РАДА:
Организација додатних часова у виду тренинга са ученицима

САРАДЊА:
Сарадња и координација се остварује са Савезом за школски спорт општине Алексинац, као и са републичким Савезом за школски спорт