Ратка Јовића 10,
Житковац, 18210

018-887-055
-

Издвојена одељења

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

       Основна школа “Вук Караџић“ у Житковцу обухвата територију 11 месних заједница на којој живи око 10.000 становника. То су: Житковац, Прћиловица, Доњи Адровац, Доње Сухотно, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина, Стублина, Беља, Лужане и Моравски Бујмир.

    ОШ “Вук Караџић” организована је као установа са седиштем у Житковцу. Поред матичне осмогодишње школе у Житковцу, основној школи “Вук Караџић“ припадају пет издвојених четвороразредних одељења: Прћиловица, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина, Лужане. Школи припадају још пет насеља, у којима нема школских објеката, али су образовањем обухваћена и деца из ових места. То су насеља: Доњи Адровац (деца из овог места похађају наставу од I до IV разреда у одељењу школе у Прћиловици), Доње Сухотно (од I до IV разреда – одељење школе у Горњем Сухотну), Стублина и Беља (од I до IV разреда у одељењу школе у Нозрини), и Моравски Бујмир (од I до IV разреда у одељењу школе у Лужану). Матична зграда основне школе “Вук Караџић“ налази се у центру места Житковац. Повезана је мрежом улица тако да је лако доступна ученицима из самог места. У матичној школи гравитирају ученици из 10 суседних села и насеља јер се у њој изводи настава за ученике од V до VIII разреда, тако да један број ученика у школу долази пешке,а један број ученика користи међуградски превоз.

                                    

   У згради матичне школе налазе се 23 учионице,1 библиотека, мокри чвор, фискултурна сала, канцеларијa за директора, наставнике (зборница), секретара и рачуноводство, социолога и педагога школе. Школа поседује велико школско двориште са асфалтираним тереном за фудбал и кошарку.